EU fondovi 2020-12-09T14:16:14+01:00

EU projekti


Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija.”

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv i vrsta projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća S-ATEA d.o.o. proširenjem kapaciteta proizvodnje

Kratak opis projekta: Projekt se odnosi na kupnju strojeva i opreme kako bi se povećali proizvodni kapaciteti te na dodatno zapošljavanje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osnovni problem tvrtke S-ATEA d.o.o. je nedostatak strojeva i opreme za automatiziranu proizvodnju koja može ispuniti zahtjeve tržišta te uz niže troškove rada konkurirati u segmentu proizvoda za masovnu potrošnju. Osnovni cilj projekta je proširenjem kapaciteta poslovanja ojačati konkurentnost prijavitelja čime će se ostvariti preduvjeti za porast prihoda od prodaje kao i otvoriti 4 nova radna mjesta.

Korisnik: S-ATEA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 670.414,00 HRK

Iznos EU potpore: 298.031,06 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 05. rujna 2017. do 05. lipnja 2018.

Kontakt osobe za više informacija: Andrej Torčić

www.strukturnifondovi.hr

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779


Naziv i vrsta projekta: S-ATEA international

Kratak opis projekta: Svrha projekta S-ATEA international je jačanje međunarodne konkurentnosti predstavljanjem proizvoda na vodećim europskim sajmovima. Projekt obuhvaća odlazak na 4 međunarodna sajma, izradu strategije izvoza za plasman proizvoda te izradu promotivnih materijala. Svrha projekta je stvaranje temelja za daljnji održivi razvoj, prezentiranje vlastitih proizvoda te jačanje konkurentnosti u inozemstvu

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Povećanje međunarodne konkurentnosti i održivosti poslovanja društva S-ATEA kroz nastup na ino sajmovima i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Korisnik: S-ATEA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.036.000,00 HRK

Iznos EU potpore: 880.600,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 2020.

Kontakt osobe za više informacija: Andrej Torčić