EU fondovi 2018-06-21T14:05:21+02:00

                          

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv i vrsta projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća S-ATEA d.o.o. proširenjem kapaciteta proizvodnje

Kratak opis projekta: Projekt se odnosi na kupnju strojeva i opreme kako bi se povećali proizvodni kapaciteti te na dodatno zapošljavanje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osnovni problem tvrtke S-ATEA d.o.o. je nedostatak strojeva i opreme za automatiziranu proizvodnju koja može ispuniti zahtjeve tržišta te uz niže troškove rada konkurirati u segmentu proizvoda za masovnu potrošnju. Osnovni cilj projekta je proširenjem kapaciteta poslovanja ojačati konkurentnost prijavitelja čime će se ostvariti preduvjeti za porast prihoda od prodaje kao i otvoriti 4 nova radna mjesta.

Korisnik: S-ATEA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 670.414,00 HRK

Iznos EU potpore: 298.031,06 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 05. rujna 2017. do 05. lipnja 2018.

Kontakt osobe za više informacija: Andrej Torčić

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779